Thứ Hai, 13 tháng 5, 2013

Người lính về quê

Về quê hương về với đời thường
Về quê hương quản chi gió sương
Thời đạn bom qua bao gềnh thác
Đường Trường Sơn đôi vai nặng vác
Vẫn một lòng gìn giữ núi sôngVề đây, ta lại về đây
Về với quê hương
Ta cùng xây dựng xây cuộc sống mến thương
Tâm hồn đẹp sao ôi người lính
Giờ đây với thời đạn bom lửa khói đi qua
Cho đời hôm nay rạng rỡ muôn hoa
Hòa bình, hạnh phúc sáng tươi muôn nhà.

1 nhận xét: